• Doç. Dr. M. Erkan Sarı

Kolposkopi

En son güncellendiği tarih: May 4


Serviksin yani rahim ağzının detaylı incelenmesi gereken durumlarda, rahim ağzının 15 ile 40 kat arası büyütülerek rahim ağzındaki lezyonların detaylı incelenmesi işlemine verilen isimdir. Bir Jinekolojik Onkoloji uzmanı olarak Ankara'da Ancyra Clinic'te binöküler gelişmiş kolposkopi cihazıyla kolposkopi işlemlerini yapmaktayım. Kolposkopi konusunda daha fazla bilgi almak veya randevu almak için 0533 049 66 87 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.


Kolposkop

Bu işlemde kullanılan görüntüleme cihazının adı kolposkop’dur. Kolposkop parlak ışıklı bir stereoskopik dürbündür, 15 ile 40 kat kadar büyütme yapabilmektedir. Mercek fokus uzaklığı 20-40 cm kadardır, böylece muayene sırasında hekimin işlem yapmasına da yetecek uzaklık sağlanabilmektedir. Son yıllarda kolposkoplar da çok değişmiş ve modernleşmiştir. Yeni kolposkoplarda, kan damarlannın daha iyi görülmesini sağlayan yeşil filtre, fiber optik yüksek aydınlatma gücüne sahip ışık kaynağı (Halojen, LED) bulunmaktadır. Yine modern kolposkoplara, digital fotoğraf makinaları, kameralar veya bilgisayar bağlanabilmekte; böylece dökümentasyon ve arşivleme olanağı sağlanmaktadır. Bir ara piyasaya sürülen videokolposkoplar, serviksi tek boyutlu olarak ekrana yansıtabildiği için, standart kolposkopi uygulamasına uygun değil sayılmaktadır. Serviksteki lezyonu üç boyutlu görmek, yüzey ile olan ilişkiyi görebilmek açısından çok önemlidir. Biz de kliniğimizde son derece gelişmiş binoküler kolposkopi cihazı kullanmaktayız.


Neden kolposkopi?

Servikal kanser ve öncül lezyonlarının tanısında en ucuz ve etkili tarama testi hala smear ve son yıllarda HPV DNA tiplemesidir. Ancak bunlar bir tanı yolu değildir, daha ileri tanısal yöntemlere ihtiyacı olan hastaları belirlemeye yarayan tarama testleridir. Sitoloji bir laboratuar metodudur, dökülmüş hücrelerdeki morfolojik değişiklikleri inceler. Kolposkopi ise bir klinikyöntemdir, dokudaki metabolikve biokimyasal değişiklikleri yansıtan terminal vaskülerağdaki değişmeleri değerlendirir. Serviks kanseri ve öncü lezyonlarının tanısında kolposkopiyle yönlendirilmiş rahim ağzı biyopsisi altın standarttır ve tek kesin tanısal testtir. Kolposkopi doktorun biyopsiyle elde edeceği histolojik tanıyı önceden tahmin etmesine yardım eden bir basamak tekniği olarak düşünülmelidir.


Smear’in yalancı negatifve yalancı pozitiforanlarının anlamlı derecede yüksek olması ve körlemesine alınan servikal biyopsilerin küçük lezyonları atlaması nedeniyle anormal alanların ve diğer yöntemlerle gözdenkaçabilecek lezyonların direktolarak gözlenmesi kolposkopinin en önemli avantajıdır.


Ne zaman yapalım?

Kolposkopi aceleye getirilecek, hemen her yerde, anında yapılması gereken bir işlem değildir. Herşeyden once kolposkopi yapılacak odanın çok iyi organize edilmiş olması gerekir. Odada iner kalkar hareketli bir muayene masası ve hareketli bir hekim taburesi olması şarttır. Kolposkopik muayene sırasında gerekecek her türlü alet, anında kullanılabilecek durumda hekimin elinin altında bulunmalıdır. Bunlar değişik büyüklükte spekülumlar, çeşitli tampon forsepsleri, tek dişli forsepsler, biopsi forsepsleri, endoservikal ve endovajinal spekülum, endoservikal ve endometrial küretler, serum fizyolojik, % 3 ve % 5’lik asetik asit solüsyonları, Lugol solüsyonu, Monsel solüsyonu, LEEP cihazı ve ucları (veya koter), küçük bir dikiş seti ve değişik kalınlıkta dikişlerdir.


· Anormal smear sonucunda

· Yüksek riskli HPV varlığında

· İlişki sonrası kanama durumunda

· Kanlı vajinal akıntı mevcutsa

· Sürekli yetersiz smear geliyorsa

· Uygun tedaviye rağmen sürekli inflamatuar hücre gelen smear sonuçları

· Çıplak gözle serviks-vajen kanseri şüphesi

· CIN öykülü hastada takip amaçlı

· Vulvar veya vajinal kanser/kanser öncüsü lezyon varlığında


kolposkopi yapmak gerekmektedir.


Nasıl Yapılır

Gerekli hazırlık sonrası rahim ağzına ve rahim ağzı kanalının görülebilen kısmına önce direk kolposkop ile bakılır. Sonrasında asetik asit (%5) uygulanarak tekrar değerlendirme yapılır. Değerlendirme ayrıca yeşil filtre kullanılarak da gerçekleştirilir. Kolposkopik anormal bulgular izlenen alan veya alanlardan biyopsiler alınır. Biyopsi sonrası kanama kontrolü sağlanarak biyopsi materyali patolojiye gönderilir. Kolposkopik bulgular yazı ile kayıt altına alınır.

Kolposkopi ağrılı bir işlem değildir. Fakat özellikle anksiyetesi yüksek kişilerde anestezi altında yapılabilir. İşlem ortalama -biyopsi de alınacaksa- 15 dk sürmektedir.


Sonrasında

İşlem sonrasında duş için kısıtlama yoktur. Yaklaşık 10 gün cinsel ilişki önerilmez. İşlem sonrasında hafif derecede lekelenme olabilmektedir. Patoloji sonucu ve sonuca göre yönetim için yaklaşık 5gün sonra hastalarımızı tekrar görmekteyiz.


Kolposkopik bulguların doğru değerlendirilmesi gereksiz biyopsi sayısını azaltacaktır. Bunun için de kolposkopi tecrübesi çok önemlidir. Anormal bulgulara hakimiyet, özellikli kolposkopilerin (gebede kolposkopi, konizasyon öykülü hastada kolposkopi, postmenapozal kolposkopi vs…) bilinmesi belirli bir deneyim sonrasında kazanılmaktadır. Uzun yıllardır gelen tecrübemizle Ancyra klinikte kolposkopi işlemlerimize devam etmekteyiz.


Doç.Dr. Mustafa Erkan Sarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı