OVER KANSERİNDE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ (HIPEC)

Doç.Dr.Mustafa Erkan Sarı
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

Over kanserinde sağkalımı belirleyen en önemli faktör uygun hastalarda efektif bir cerrahinin yapılabilmiş olmasıdır. Bunda da en önemli belirleyici cerrahın tecrübesidir. Over kanseri cerrahisi, bu konuda deneyimli jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları tarafından yapılmalıdır. Yaklaşık 17 yıllık kadın hastalıkları ve doğum geçmişi olan bir hekim olarak çalışmalarımın büyük bölümünü yurt içinde ve yurt dışında jinekolojik onkoloji cerrahisi üzerine yoğunlaştırdım. Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanlığımın yanında aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı olarak uzun süredir birçok ileri over kanseri hastasının cerrahisi ve sonrası takibini yapmaktayım. Over (yumurtalık) kanserinde sitoredüktif cerrahi kapsamında evreleme cerrahileri, üst batın cerrahileri, nüks vakaların cerrahisi, sıcak kemoterapi (HIPEC) bu konuda özellikle ilgilendiğim alanlar.
Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının belli bir süre boyunca karın boşluğu içerisine uygulandığı kanser tedavi yöntemidir. Aynı zamanda, “sıcak kemoterapi” olarak da bilinen HIPEC, karın bölgesinden tümöral dokular çıkarıldıktan sonra uygulanan bir işlemdir. Önceleri sadece gastrointestinal tümörlerde kullanılan bu işlem, uzun süredir yumurtalık kanserinde de uygulanmaktadır.

HIPEC de başarıyı belirleyen en önemli faktör, bu konuda deneyimli uzman bir ekip tarafından tam donanımlı koşullarda operasyonun ve işlemin gerçekleştirilmesidir.

HIPEC, sitoredüktif cerrahi sonrası (tümörlü alanlar çıkarıldıktan sonra) mikroskobik kalan tümöral hücreleri yok etmek amacıyla uygulanmaktadır. Kesinlikle ameliyatın yerini alacak bir işlem değildir. Operasyonun etkinliğini artırmak amacıyla uygulanmaktadır.
Jinekolojik Onkolojide bizler HIPEC’i yumurtalık kanseri ve primer karın zarı (periton) kanserlerinde uygulamaktayız.
Neden Sıcak Kemoterapi?
Yapılan çalışmalarda kanser hücrelerinin artmış ısıda belirli kemoterapi ajanlarına daha duyarlı hale geldiğini bilmekteyiz.

Sıcağın kendi başına anti-tümör etkisi bilinmektedir.

Sıcak, kemoterapi ilacının dokulara penetrasyonunu artırarak ilacın etkinliğini artırmaktadır.

Sıcak, bazı kemoterapi ilaçlarının kanser hücrelerini öldürme etkisini (sitotoksik etki) arttırmaktadır.

Direkt karın içerisine uygulanıp kan dolaşımına daha az oranda geçtiği için, kemoterapi ilaçları daha yüksek dozlarda uygulanabilmekte ve yan etki (böbrek ve karaciğer yan etkileri gibi) de daha az görülmektedir.

Nasıl Uygulanır?
Sitoredüktif cerrahide amacımız karın içersinde gözle görülür tümör bırakmamaktır. Sitoredüktif cerrahide tümör yükü azaltılmış, geride 1 cm altında tümör kalmışsa optimal sitoredüksiyon, gözle görülür hiç tümör kalmamışsa maksimal sitoredüksiyon demekteyiz. Optimal veya maksimal sitoredüktif cerrahi sonrasında,
Hasta anestezi altındayken karın içersine özel bölgelere 4 adet HIPEC kateteri yerleştiriyoruz.
Bu kateterlerden ikisi uygulayacağımız kemoterapi ilaçlarının verilmesini sağlarken (giriş) diğer ikisi ise ilaçların batından çıkıp tekrar HIPEC cihazına geçmesini sağlayan (çıkış) kateterleridir.
Önceden hazırlanmış olan kemoterapi ilaçları belirli sıvılar içersinde HIPEC cihazında yaklaşık 41-42 dereceye kadar ısıtılır takiben karın boşluğuna giriş kateterlerinden batına pompalanır.
Yaklaşık 90 dakika boyunca bu ısıtılmış kemoterapi ilaçları karın içerisi ve HIPEC cihazı arasında hızlı sirkülasyonla döndürülür.
Yukarıda da bahsettiğim gibi HIPEC de başarıyı belirleyen en önemli faktör, bu konuda deneyimli uzman bir ekip tarafından tam donanımlı koşullarda operasyonun ve işlemin gerçekleştirilmesidir. Ben de ekibimle beraber yumurtalık kanserli ve periton kanserli uygun hastalarımda cerrahi sonrasında sıcak kemoterapi işlemini uzun süredir olan tecrübemle güvenli bir şekilde uygulamaktayım.

Open chat